Onderhoud parkings en opritten 

Onkruidbestrijding d.m.v. sproeien

Onkruid wegborstelen

Grindwegen herstellen