Gazononderhoud en renovatie

Gazononderhoud en renovatie zijn natuurlijk een zeer belangrijke tak binnen de specialisatie van gras dat zeker niet mag ontbreken. Door de ervaring die we daarmee in de loop der jaren hebben opgedaan, nog steeds op de voet volgen en zelf ook experimenteren zijn we bekwaam genoeg om met raad en daad bij te staan voor een goede nazorg en service te kunnen bieden na het aanleggen van de gazons.

Maaien van gazons is het belangrijkste en grootste onderhoud, daarom raden wij aan en maaien wij zelf ook nog altijd met grasopvang.
Daarnaast heb je het robot- of mulchmaaien dat steeds meer aan populariteit wint omdat het weinig of geen inspanning vraagt en je ook geen afval hebt. Maar robot- of mulchmaaien vraagt een veel intensiever en duurdere inspanning bij de onderhoud van je gazon na het maaien, tenminste als je je gazon mooi wilt houden.
Omdat al je maaiafval fijnversnipperd op de gazon achterblijft waar het dan moet vergaan, maar al de afval zal nooit 100 % vergaan waardoor dat overige restafval op het gazonbodemoppervlak achterblijft en na een tijd al snel een dikke viltlaag of minder doorlaatbare laag op het grondoppervlak creëert.
Waardoor de lucht/waterhuishouding word verstoord met als gevolg dat er minder zuurstof in de grond en bij de wortels van het gras kan waardoor ze zich minder goed gaan ontwikkelen of afsterven.
Met als gevolg dat je blote plekken in je gazon krijgt waar alleen nog een viltlaag aanwezig is wat dan weer de ideale voedingsbodem is voor mos, onkruid en straatgras!
M.a.w. je zal sneller de viltlaag moeten opruimen door grondig (voldoende diep dwars door de viltlaag) te verticuteren of uitkammen en diepverluchten.

Bemesten van gazons: Hiervoor gebruiken wij altijd gecoate milieuvriendelijke grasmeststoffen omdat ze tot 6 maanden werking hebben en geleidelijk aan hun voedingstoffen vrijgeven op een lange termijn waardoor ze niet kunnen uitspoelen en daardoor ook niet in het grondwater terecht komen.
Je hebt de voorjaarsbemesting die werkt tot in de zomer en de winterbemesting die een totale andere formule heeft dan die van het voorjaar en gestrooid wordt in het najaar zodat de gazon gedurende de wintermaanden ook groen en sterk blijft en die bijna belangrijker gaat worden dan de voorjaarsbemesting door de droge zomers.
Door een winterbemesting te strooien hoef je ook meestal in het voorjaar niet te verticuteren omdat je dan geen afgestorven of droog gras in je gazon hebt na de winter.
Organische bemestingen strooien in gazon zijn bijna totaal overbodig omdat een gazon van zijn eigen voldoende organische stof aanmaakt en bovendien stimuleert het de wortelgroei niet!
Ook Kalk strooien is bijna volledig overbodig omdat de meeste gronden ook bijna niet meer verzuren doordat we ook geen zure regens meer hebben, als je het toch echt nodig zou vinden doe dan eerst een pH-meting want een zure grond zijn pH naar boven brengen is niet moeilijk maar een te alkalische grond zijn pH naar beneden brengen is niet evident en zeer slecht voor het gewas en als er dan toch moet gekalkt worden steeds uitvoeren voor de winter!

 

Selectieve onkruidbestrijding: In het gras is alleen maar nodig als er onkruidvegetatie aanwezig is, kan niet preventief en kan alleen maar door professionele worden uitgevoerd die in het bezit zijn van een spuitlicentie.
Er komen steeds meer nieuwe en hardnekkige onkruiden in het gras ten gevolge van de klimaatsverandering zoals Ereprijs, Ooievaarsbek, Herfstleeuwenklauw en Speerdistel. Al de nieuwe onkruiden die momenteel in de gazon aanwezig zijn krijg je niet meer bestreden met de traditionele producten momenteel maken wij al een mengeling van 4 producten om deze nieuwe onkruiden te kunnen overmeesteren en een uitvloeier die er voor zorgt dat er beter in de waslaag van de bladeren van het onkruid kan indringen zodat er efficiënter kan bestreden worden zonder overdosissen te moeten gebruiken.

Mosbestrijding in de gazon hiervoor gebruiken wij een biologisch middel zodat het mos afsterft en het gras zelf een groeistoot krijgt waardoor het gras terug de overhand krijgt. De meeste mensen denken als ze mos hebben dat ze moeten verticuteren , maar je moet altijd eerst je mos bestrijden en dan is het dikwijls niet meer nodig om je gras te verticuteren. Door je gazon te verticuteren als er mos instaat zonder het eerst te bestrijden krijg je soms daarna nog meer mos!

Verticuteren of uitkammen wat traditioneel in het voorjaar gebeurt is momenteel met de droge lentes en zomers niet meer aan te raden in het voorjaar maar in het najaar want als je na het verticuteren en droogte krijgt gaat je gazon er nog slechter uitzien dan voorheen omdat hij zichzelf niet meer kan herstellen.

Bij het verticuteren moet er steeds rekening mee gehouden worden dat je voldoende diep door het bodemoppervlak van het gras snijdt zodoende dat je zeker ook door de viltlaag snijdt en mee opruimt (waardoor de water/luchthuishouding terug beter op gang kan komen)dit kan het beste met vaste messen die aan een hoog toerental tegenover de rijrichting draaien zodoende dat je ook in de wortelzode van het gras snijdt en er zich terug opnieuw jong gras ontwikkeld en de graszode snel terug dichtgroeit.

Diepbeluchten dit wordt uitgevoerd in het najaar en de winter ,dit is een machine met allemaal pennen naast elkaar die tot op 35 cm diep in de grond prikken en terwijl een wrik maken. Dit heeft als doel dat de grondlaag diep wordt losgebroken en daardoor wordt ook weeral de lucht/water huishouding terug beter opgang gebracht en kan er terug beter zuurstof, regenwater en vrieskou in de grond waardoor de wortels van het gras zich beter maar vooral ook dieper kunnen ontwikkelen met als gevolg dat het gewas sterker wordt en beter resistent is tegen ziekte en extreme weersomstandigheden.


Dit heeft ook als voordeel dat de viltlaag wordt losgebroken waardoor de mosgroei wegvalt, zware en natte gronden gaan terug beter draineren en plekken waar geen gras meer wil groeien doordat de toplaag is dichtgeslemd (vooral onder bomen) gaan terug dichtgroeien.

Doorzaaien van gazons wordt meestal uitgevoerd bij renovatie of vernieuwing i.p.v. heraanleg als het niveau er nog behoorlijk bijligt of na extreme droogteperiodes waardoor er plekken in de gazon ontstaan zijn door uitdroging en verbranding zoals dat de laatste zomers meer en meer het geval is. Dit gebeurt ook weeral met een professionele machine die sleufjes in de grond snijdt het graszaad erin legt en de sleufjes terug dichtrold met aansluitend daarbij het volgend punt.

Kleimineralen strooien word meestal toegepast na het herstellen van gazons door droogteschade, om daarna droogteschade in de toekomst te voorkomen.
Kleimineralen zorgen er namelijk voor dat vocht en voedingstoffen beter worden vastgehouden en werken effectief als je er maar voldoende dosis opstrooit.Deze worden nu ook al massaal preventief toegediend bij de aanleg van gazons op schrale en arme gronden.