Gazonaanleg

Gazonaanleg is zoals u al kon lezen op onze homepagina nog altijd onze hoofdactiviteit. Nieuwe gazons aanleggen of bestaande gazons opnieuw aanleggen zowel voor kleine als grote tuinen zolang er maar een minimum doorgang is van 2 meter en dit voor privétuinen, industrieterreinen, recreatie en parken.

Ook de bijhorende grondwerken kunnen door ons uitgevoerd worden zoals bijvoorbeeld:

  • ophogen van het perceel
  • zware en natte gronden vermengen met zand om hem lichter te maken en beter te draineren
  • arme en droge gronden , vermengen met leem om water en voedingstoffen beter op te houden
  • structuurbederf oplossen , komt meestal voor bij zwaardere gronden die drassig blijven

Onze gazons worden bij de aanleg altijd gediepwoeld om de vaste en storende lagen in de ondergrond los te maken en achteraf verzakkingen te voorkomen , hierbij wordt de grond opgelicht maar de ondergrond wordt niet naar boven gehaald! De grond wordt ook niet meer gefreesd voor het zaaiklaar leggen van de gazon en dit om te voorkomen dat er een harde ondoordringbare freeszool wordt gemaakt , wat uitspoeling of erosie en structuurbederf in de hand werkt!

Alleen bij het heraanleggen van bestaande gazons wordt de graszode nadat ze werd afgescheurd ondiep kapot gefreesd, maar daarna wordt er eerst gediepwoeld voor het zaaiklaar leggen van de gazon. De gazons worden bij het aanleggen voorzien van langdurig werkende gecoate grasmeststof die ervoor zorgt dat alle voedingsstoffen door het gras worden opgenomen met als ecologisch voordeel dat de meststof niet uitspoelt en het grondwater niet verontreinigt. Grasmatten leggen doen we niet, maar wel de voorbereidingswerken.

Onze gazons worden steeds aangelegd met garantie, omdat als er eventueel problemen zouden kunnen voordoen bij de opkomst van het gras we er voor uitgerust zijn om snel en efficiënt in te grijpen. Maar daarover kunt u meer te weten komen bij de rubriek gazononderhoud en renovatie.