Andere machinale werken

Andere machinale werken is een activiteit die wij aanbieden voor particulieren of aannemers met groene vingers die liever de tuin zelf willen aanleggen of afwerken maar die niet over de nodige apparatuur beschikken om de grove werken uit te voeren, op die manier kunnen we een tussenkomst bieden voor de voorbereidende werken zoals bv ; het plantklaar of zaaiklaar leggen van de tuin, opruimen en uitbreken van de oude tuin, een bestaande graszode volledig kapotmaken zodanig dat je terug volledig zuivere grond hebt, de nodige grondstoffen leveren al dan niet indien mogelijk ter plaatse in de tuin.

Op die manier hoef je deze machines niet te gaan huren die soms te klein of niet professioneel genoeg zijn om dergelijke werken uit te voeren en loop jezelf geen gevaar en moet je ook geen risico's nemen met soms alle nare gevolgen van dien!